Perihal Perkembangan Asuransi

, , Comments Off on Perihal Perkembangan Asuransi

Sharing is caring!

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Ako eden trgovec dobil zaem za finansiranje na negovata pratka, toj ke mu plati na davatelot dopolnitelen iznos vo zamena za garancijata na zaemodavacot da go otkaze zaemot dokolku pratkata bide ukradena ili izgubena na more. Okolu 800 p.n.e., zitelite na Rodos sozdale “opst prosek”. Ova im ovozmozi na grupi na trgovci da platat za da osiguraat deka nivnite stoki se isprakaat zaedno. Naplatenite premii ke bidat iskoristeni za nadomestuvanje na koj bilo trgovec cii stoki bile otfrleni za vreme na transportot, bez razlika dali se slucile poradi nevreme ili so sudar.2 Oddelni dogovori za osiguruvanje (t.e. polisi za osiguruvanje koi ne se vkluceni vo zaemi ili drugi vidovi dogovori) bile izmisleni vo Dzenova vo 14 vek, kako i osiguritelni bazeri poddrzani so zalog na zemjisteto. Prviot poznat dogovor za osiguruvanje datira od Dzenova vo 1347 godina, i vo sledniot vek morskoto osiguruvanje se razvilo siroko i premiite intuitivno se menuvaa so rizici.3 Ovie novi dogovori za osiguruvanje dozvolija osiguruvanje da se odvoi od investiciite, podelba na ulogi koi prvpat se pokazaa korisni vo pomorsko osiguruvanje. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi Osiguruvanjeto stana mnogu posofisticirano vo erata na prosvetitelstvoto vo Evropa, i razvieni specijalizirani sorti. Osiguruvanjeto na imotot kako sto go znaeme denes moze da se prosledi do Golemiot pozar vo London, koj vo 1666 godina progolta poveke od 13.000 kuki. Razurnuvackite efekti na ognot go pretvorija razvojot na osiguruvanjeto “od prasanje na pogodnost vo edna od itnost, promena na mislenjeto sto se reflektira vo vklucuvanjeto na Ser Kristofer Vren na stranicata za” Kancelarijata za osiguruvanje “vo negoviot nov plan za London vo 1667 godina. “4 Golem broj obidi za protivpozarna zastita dojdoa do nisto, no vo 1681 godina, ekonomistot Nikolas Barbon i edinaeset sorabotnici ja osnovaa prvata osiguritelna osiguritelna kompanija,” Kancelarijata za osiguruvanje za kuki “, na zadniot del na Kralskata berza za da osigura tula i ramka domovi. Prvicno, 5.000 kuki bea osigurani od negovata kancelarija za osiguruvanje.5 Vo isto vreme, stanaa dostapni i prvite semi za osiguruvanje za prezemanje na delovni potfati. Perihal Perkembangan Asuransi